ŽIVÁ MINULOST SCÉNICKÉHO TANCEDatabáze výpovědí osobností zakladatelského významu a regionálních specifik v oblasti scénického tance

Provozovatel webu

NIPOS-ARTAMA
Fügnerovo námestí 5
120 21 Praha 2
tel.: 221 507 967

kontaktní osoba

Mgr. Jiří Lössl
lossl@nipos-mk.cz

*/ Povinná pole.