ŽIVÁ MINULOST SCÉNICKÉHO TANCEDatabáze výpovědí osobností zakladatelského významu a regionálních specifik v oblasti scénického tance

Databáze Živá minulost scénického tance

vznikla na základě institucionální podpory dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace poskytované Ministerstvem kultury.

Jde o dlouhodobý výzkumný úkol NIPOS, jehož cílem je zmapovat fenomén české taneční výchovy a tvorby v amatérském hnutí scénického tance. Ač dosahuje pozitivních kvantitativních i kvalitních výsledků, jako obor nemá souhrnně zpracované oborové dějiny. Vyvstává naléhavá potřeba zachytit tyto „kořeny“ a regionální specifika. Stále jsou mezi námi pamětníci raných fází vývoje a zároveň osobnosti, které sledovaly hnutí téměř po celou dobu jeho existence, nebo jeho významnou část.

Cílem projektu je evidence, uchování, ochrana, edukace a prezentace nehmotného kulturního dědictví v oblasti scénického tance; charakteristika vývojových trendů, osobností zakladatelského významu a regionálních specifik metodou orální historie. Současně také začlenění výsledků výzkumu národní a regionální identity a tradice do vzdělávacích procesů formou široké prezentace a zpřístupnění jejich hodnot v kontextu národní identity.

Databázi spravuje NIPOS

Logo NIPOS

NIPOS • P.O.Box 12 • Fügnerovo náměstí 1866/5 • 120 21 • Praha 2 • telefon: 221 507 900 • e-mail: nipos@nipos.cz
Kontakty  /  GDPR - Ochrana osobních údajů  /  Prohlášení o přístupnosti  /  Zásady používání cookies  /  Smluvní podmínky (publikace NIPOS)